SC AUDIT EXPERT CONSULT SRL ofera în Iași servicii complete de contabilitate pentru entitati de diverse forme juridice: societati comerciale cu raspundere limitata(SRL), societati pe actiuni,(SA) persoane fizice autorizate Iasi, (PFA Iasi) intreprinderi individuale/ familiale Iasi,(II) organizatii non-profit,(ONG Iasi) sau cabinete medicale.

Serviciile de contabilitate in Iasi sunt:

1. inregistratea cronologica si sistematica a documentelor contabile prin intermediul programelor de specialitate
2. intocmirea balantei de verificare Iasi, în baza documentelor prelucrate
3. intocmirea jurnalelor contabile, registrului inventar Iasi, registrului de incasari si plati, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA : jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari
4. Stabilirea impozitelor de plata si inregistrarea in contabilitate
5. Completarea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si de asigurari sociale, a deconturilor de TVA si a altor raportari si situatii contabile
6. Asistenta pentru inventarierea patrimoniului la 31 decembrie a fiecarui an, în vederea închiderii exercitiului financiar
7. Intocmire si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale
8. Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii

Consultanța profesionala in domeniul fiscal:

1. asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
2. identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
3. informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
4. aplicarea corecta si in termenul legal a prevederilor Codului de procedura fiscala;
5. calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
6. intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
7. asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
8. realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
9. asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati judecatoresti
10. certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice
11. Servicii de reprezentant fiscal, pentru companii din Uniunea Europeană

Formular de contact