Serviciile profesionale de audit prestate de catre Audit Expert Consult SRL sunt conform normelor si standardelor nationale si internationale aplicabile (IAS), adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, prin rapoartele intocmite exprimandu-se opinii privind reflectarea corecta si fidela in situatiile financiare a operatiunilor si tranzactiilor efectuate de catre agentii economici, respectiv confirmandu-se faptul ca situaţiile financiare cuprind informaţii corecte despre poziţia financiara, performanţele si modificarile poziţiei financiare ale acestora.

 

Serviciile de audit pe care le oferim:
• Audit statutar
Audit financiar al companiilor pentru care cifra de afaceri, totalul activelor si numarul de salariaţi au depasit nivelurile prevazute in lege; audit pentru fuziuni/divizari

• Audit contractual
Audit extern al situaţiilor financiare IFRS si al pachetelor de raportare catre Grup

• Audit cu scop special
Audit al conturilor de proiecte si al conturilor de imprumuturi pregatite pentru instituţii financiare internaţionale

• Alte angajamente de asigurare si Servicii Conexe
Revizuirea situaţiilor financiare, examinarea situaţiilor financiare previzionate; angajamente privind proceduri convenite pentru verificarea cheltuielilor efectuate din fonduri nerambursabile (POR, POSDRU, POSCCE, POS MEDIU, POP etc)

Formular de contact